Electric Gripper X Series

 • XEG-16
 • XEG-32
 • XEG-48
 • XEG-64
 • XEG-32-PR

 • XEG-16 (download>> CAD, STEP)

 • XEG-32 (download>> CAD, STEP)

 • XEG-48 (download>> CAD, STEP)

 • XEG-64 (download>> CAD, STEP)

 • XEG-32-PR (download>> CAD, STEP)

Controller

 • XEG-C1 ControllerManipulator (download>> CAD, STEP)
 • XEG-C2 ControllerManipulator (download>> CAD, STEP)