Mechanical Valve

Mechanical Valve

Mechanical Valve

การใช้วงจรแบบแมนนวล นิวเมติก ไฟฟ้า หรือเครื่องกลเพื่อควบคุมแอคชูเอเตอร์และดำเนินการตามที่ผู้ใช้ต้องการ ตามวิธีการควบคุมที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็นวาล์วเชิงกล วาล์วมือ วาล์วนำร่อง และวาล์วโซลินอยด์

Mechanical Valve

MV100 Series

MV110 Series

MV130 Series

MV140 Series

MV150 Series

MV200 Series

MV230 Series

MV250 Series

Hand-operated Valve

HVL Series

HVM Series

HVT Series

LINE QR CODE

ID : admingravitymech01