HIGH LEAD QFSH & DFSH

Hiwin BallScrews : HIGH LEAD QFSH & DFSH

Hiwin BallScrews :
HIGH LEAD QFSH & DFSH

BallScrews

ซีรีส์ QFSH และ DFSH

คุณสมบัติ

ซีรี่ย์ QFSH และ DFSH การออกแบบที่ระยะลีดมีความยาวมากกว่าปกติเรียกว่าบอลสกรูชนิดลีดยาว มีชนิดหมุนเวียนฝาท้าย การออกแบบพื้นฐานของระบบส่งกลับนี้เหมือนกับน็อตประเภทหมุนเวียนภายนอก ยกเว้นว่าท่อส่งกลับถูกสร้างขึ้นภายในตัวน็อตเป็นรูทะลุ ลูกบอลในรูปแบบนี้เคลื่อนที่ไปทั่วทั้งวงจรของรางลูกบอลภายในความยาวน็อต ดังนั้นจึงสามารถใช้น็อตสั้นที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักเท่ากับการออกแบบทั่วไปได้ คุณสมบัติ ปรับให้เข้ากับลีดที่ยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของน็อตอยู่ตรงกลาง ใช้ได้กับน็อตตัวเดียวเท่านั้น

LINE QR CODE

ID : admingravitymech01

Download File

รายละเอียดสินค้า